top of page

PELČU IMPRESIJAS

2021 - 2022, Latvija, Pelči un Kuldīga

Darbā “Pelču impresijas” apkopots vizuāls un tekstuāls sajūtu tvērums, kas balstīts subjektīvā vietas pieredzējumā divu nedēļu garumā Kuldīgas novada radošo autoru rezidences ietvaros Pelču pagastā. Rodot iedvesmu ciema mierpilnajā, bet mainīgajā noskaņā, pievērsos Pelču dzīves novērošanai kā skatītāja no malas, veltot uzmanību gan ciemā notiekošajam, gan savām maņām. Cik reibinoši smaržo rudens pēcpusdiena? Kādi trokšņi veido klusumu? Kādas tēmas apspriež skolas jaunieši? Kuras ir svarīgākās vietas ciemā? Par ko klačojas vietējās omes? Kā rīta migla klejo pāri laukiem? Pelčos piedzīvotās epizodes ir mirklīgi uzplaiksnījumi, kas notikuši konkrētajā laikā un konkrētajā vietā, bet, kas to lai zina, varbūt noris arī pašlaik. Darbs “Pelču impresijas” mudina aizdomāties par to, kā mēs katrs pats pieredzam gan labi zināmas, gan jaunas vietas, un kurām maņām ir lielāka loma šajā procesā.  

No 2022. gada 3. septembra līdz 25. septembrim darbs izlikts izstādē "Kad vietas runā" Kuldīgas Mākslas namā.

bottom of page